Допуснати до събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23

Днес, 25. 08.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 259/ 25.08.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Даринка Атанасова- учител, детска градина,

2.Соня Йорданова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ресурсен учител“ на 4 часа в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

1.Мариана Георгиева Стоянова Колева;

2. Галина Рачева Иванова;

3. Камелия Недкова Мраценкова;

4. Галина Атанасова Атанасова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1.Галина Атанасова Атанасова;

2. Мариана Георгиева Стоянова Колева;

3. Камелия Недкова Мраценкова.

Не се допускат до събеседване:

1.Галина Рачева Иванова-няма документ удостоверяващ придобито образование и професионална квалификация по - специалност „специална педагогика“ .

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 26.08.2021 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.88° C разкъсана облачност
Нагоре