Окончателни резултати от събеседване за длъжността "педагог" в ДЯ №4

Днес, 24.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310/ 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“, в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева – педагог в Детска ясла №4

и членове:

1. Красимира Кирова - Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова – мед. сестра Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова – педагог в Детска ясла №4,

5. Виолета Куртева – педагог в детска ясла №4,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „педагог” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

До събеседване за длъжността бяха допуснати следните кандидати:

 

1.      Милена Иванова Иванова

2.      Емилия Димитрова Димитрова

3.      Кателина Мирославова Желева

4.      Гюлджан Мустан Селим

5.      Мария Йорданова Иванова

6.      Мария Гочева Гочева

7.      Радослава Златкова Георгиева

8.      Деница Красимирова Кралева

9.      Павлина Петрова Петрова

10.  Жана Макарова Иванова

11.  Миглена Петрова Иванова

12.  Ева Панчева Михалева

13.  Галя Христова Костадинова

14.  Мая Димитрова Иванова

15.  Мерджан Осман Али

16.  Елена Димитрова Иванова

           

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 150.

Кандидатите получиха следните точки:

 

1.Радослава Златкова Георгиева- 143 точки

2.Мария Гочева Гочева -129 точки

3.Мария Йорданова Иванова- 128 точки

4.Елена Димитрова Иванова – 121 точки

5.Кателина Мирославова Желева- 119 точки

6.Миглена Петрова Иванова- Павлова – 112 точки

7.Емилия Димитрова Димитрова- 110 точки

8.Мая Димитрова Иванова- 104 точки

9.Ева Панчева Михалева- 103 точки

10.Миглена Иванова Иванова – 98 точки

10.Жана Макарова Иванова- 98 точки

11.Галя Христова Костадинова – 86 точки

12.Деница Красимирова Кралева – 84 точки

13.Мерджан Осман Али – 78 точки

14.Гюлджан Мустан Селим – 76 точки

15.Павлина Петрова Петрова -71 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Радослава Златкова Георгиева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре