Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №4

Днес, 24.08.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 310/ 17.08.2021г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Миглена Йорданова Георгиева – педагог в Детска ясла №4

и членове:

1. Красимира Кирова - Главен експерт „Хуманитарни дейности”,

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”,

3. Невяна Петрова – мед. сестра Детска ясла №4,

4. Татяна Анкова – педагог в детска ясла №4,

5. Виолета Куртева – педагог в детска ясла №4,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „медицинска сестра” в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседване за длъжността беше допуснат следният кандидат:

1.      Севги Хабиб Генча

2.      Мелин Актан Мехмед

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 150.

Кандидатите получиха следните точки:

 

1.      Севги Хабиб Генча- 142 точки

2.      Мелин Актан Мехмед- 144 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидатите Севги Хабиб Генча и Мелин Актан Мехмед.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
1.18° C облачно
Нагоре