Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10 "Слънчице"

Днес, 27.08.2021 г. в 14:00 ч., комисия, назначена със Заповед № 493-55/24.08.2021 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“, в състав:

Председател: Росица Моралийска -   старши учител в ДГ№10 „Слънчице“  и

Членове:

1.Даниела Генчева- учител в ДГ№10 „Слънчице“,

2.Нели Желева -гл.експерт “Кадрова политика“,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане  по документи до участие в събеседване на кандидатите за длъжността „помощник-възпитател в ДГ „

 

Документи за участие са подадени от:

1.      Тодорка Тодорова Маркова

2.      Рада Ташева Стоева

3.      Румяна Иванова Желева

4.      Пенка  Димитрова  Калева

5.      Мариана Жечева Тодорова

6.      Бюляй Емурла Исмаил

7.      Десислава Станчева Михайлова

8.      Дияна Кирилова Никова

9.      Ани Стефанова  Енчева

10.  Донка Георгиева Димитрова

11.  Павлета Маринова Костадинова

12.  Нела Михайлова Михайлова

13.  Миглена Йорданова Петрова

14.  Яница Андреянова Кулева

15.  Гинка Стефанова  Маринова

16.  Таня Петкова Димитрова

17.  Йовка Маринова Цветкова

18.  Димитрина Гочева Гочева

19.  Антония Маринова  Михалева

20.  Елена Ганчева Илева

21.  Румяна Атанасова Петрова

22.  Даринка Атанасова Георгиева

23.  Стелияна Цонева Стоянова

24.  Антония Енчева Тонева

25.  Димитричка Русева Нейчева

26.  Атанаска Димитрова Славова

27.  Миглена Николаева Капралова

28.  Пенка Христова Христова

29.  Недялка Димитрова Петрова

30.  Магдалена Красимирова Кирякова

31.  Атанаска Атанасова Стоянова

32.  Маринка Желева Кючукова

33.  Румяна Петрова Николова

34.  Гергана Петрова Илиева

35.  Гергана Георгиева Тодорова

36.  Цветомира Веселинова Енева

37.  Юлияна Петрова Георгиева

 

След като разгледа представените документи от кандидатите и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.      Тодорка Тодорова Маркова

2.      Рада Ташева Стоева

3.      Румяна Иванова Желева

4.      Пенка  Димитрова  Калева

5.      Мариана Жечева Тодорова

6.      Бюляй Емурла Исмаил

7.      Десислава Станчева Михайлова

8.      Дияна Кирилова Никова

9.      Ани Стефанова  Енчева

10.  Донка Георгиева Димитрова

11.  Павлета Маринова Костадинова

12.  Нела Михайлова Михайлова

13.  Миглена Йорданова Петрова

14.  Яница Андреянова Кулева

15.  Гинка Стефанова  Маринова

16.  Таня Петкова Димитрова

17.  Йовка Маринова Цветкова

18.  Димитрина Гочева Гочева

19.  Антония Маринова  Михалева

20.  Елена Ганчева Илева

21.  Румяна Атанасова Петрова

22.  Даринка Атанасова Георгиева

23.  Стелияна Цонева Стоянова

24.  Антония Енчева Тонева

25.  Димитричка Русева Нейчева

26.  Атанаска Димитрова Славова

27.  Миглена Николаева Капралова

28.  Пенка Христова Христова

29.  Недялка Димитрова Петрова

30.  Магдалена Красимирова Кирякова

31.  Атанаска Атанасова Стоянова

32.  Маринка Желева Кючукова

33.  Румяна Петрова Николова

34.  Гергана Петрова Илиева

35.  Гергана Георгиева Тодорова

36.  Цветомира Веселинова Енева

37.  Юлияна Петрова Георгиева

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се състои на 31.08.2021 г .,като всеки  от кандидатите ще бъдат  информиран за точния час.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно облачно
Нагоре