Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10 "Слънчице"

Днес, 27.08.2021 г. в 14:00 ч., комисия, назначена със Заповед № 493-55/24.08.2021 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“, в състав:

Председател: Росица Моралийска -   старши учител в ДГ№10 „Слънчице“  и

Членове:

1.Даниела Генчева- учител в ДГ№10 „Слънчице“,

2.Нели Желева -гл.експерт “Кадрова политика“,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане  по документи до участие в събеседване на кандидатите за длъжността „помощник-възпитател в ДГ „

 

Документи за участие са подадени от:

1.      Тодорка Тодорова Маркова

2.      Рада Ташева Стоева

3.      Румяна Иванова Желева

4.      Пенка  Димитрова  Калева

5.      Мариана Жечева Тодорова

6.      Бюляй Емурла Исмаил

7.      Десислава Станчева Михайлова

8.      Дияна Кирилова Никова

9.      Ани Стефанова  Енчева

10.  Донка Георгиева Димитрова

11.  Павлета Маринова Костадинова

12.  Нела Михайлова Михайлова

13.  Миглена Йорданова Петрова

14.  Яница Андреянова Кулева

15.  Гинка Стефанова  Маринова

16.  Таня Петкова Димитрова

17.  Йовка Маринова Цветкова

18.  Димитрина Гочева Гочева

19.  Антония Маринова  Михалева

20.  Елена Ганчева Илева

21.  Румяна Атанасова Петрова

22.  Даринка Атанасова Георгиева

23.  Стелияна Цонева Стоянова

24.  Антония Енчева Тонева

25.  Димитричка Русева Нейчева

26.  Атанаска Димитрова Славова

27.  Миглена Николаева Капралова

28.  Пенка Христова Христова

29.  Недялка Димитрова Петрова

30.  Магдалена Красимирова Кирякова

31.  Атанаска Атанасова Стоянова

32.  Маринка Желева Кючукова

33.  Румяна Петрова Николова

34.  Гергана Петрова Илиева

35.  Гергана Георгиева Тодорова

36.  Цветомира Веселинова Енева

37.  Юлияна Петрова Георгиева

 

След като разгледа представените документи от кандидатите и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.      Тодорка Тодорова Маркова

2.      Рада Ташева Стоева

3.      Румяна Иванова Желева

4.      Пенка  Димитрова  Калева

5.      Мариана Жечева Тодорова

6.      Бюляй Емурла Исмаил

7.      Десислава Станчева Михайлова

8.      Дияна Кирилова Никова

9.      Ани Стефанова  Енчева

10.  Донка Георгиева Димитрова

11.  Павлета Маринова Костадинова

12.  Нела Михайлова Михайлова

13.  Миглена Йорданова Петрова

14.  Яница Андреянова Кулева

15.  Гинка Стефанова  Маринова

16.  Таня Петкова Димитрова

17.  Йовка Маринова Цветкова

18.  Димитрина Гочева Гочева

19.  Антония Маринова  Михалева

20.  Елена Ганчева Илева

21.  Румяна Атанасова Петрова

22.  Даринка Атанасова Георгиева

23.  Стелияна Цонева Стоянова

24.  Антония Енчева Тонева

25.  Димитричка Русева Нейчева

26.  Атанаска Димитрова Славова

27.  Миглена Николаева Капралова

28.  Пенка Христова Христова

29.  Недялка Димитрова Петрова

30.  Магдалена Красимирова Кирякова

31.  Атанаска Атанасова Стоянова

32.  Маринка Желева Кючукова

33.  Румяна Петрова Николова

34.  Гергана Петрова Илиева

35.  Гергана Георгиева Тодорова

36.  Цветомира Веселинова Енева

37.  Юлияна Петрова Георгиева

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се състои на 31.08.2021 г .,като всеки  от кандидатите ще бъдат  информиран за точния час.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре