Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 30.08.2021 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 267/ 30.08.2021г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова- учител, детска градина

и членове:

            1.  Живка Димитрова - учител, детска градина,

2.Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ”Хуманитарни дейности”, Община град Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Милена Иванова Иванова
 2. Ева Красимирова Ангелова
 3. Лиляна Илиева Петкова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Зорница Вълчева Тодорова
 6. Мария Гочева Гочева
 7. Миглена Петрова Иванова
 8. Павлина Петрова Петрова
 9. Деница Стилиянова Димитрова
 10. Кателина Мирославова Желева
 11. Мариана Жечева Тодорова
 12. Ивелина Костадинова Божкова
 13. Гюлтен Талиб Мехмед
 14. Жана Макарова Иванова
 15. Стелиана Веселинова Хърватева
 16. Елена Неделчева Димитрова
 17. Ивелина Иванова Неделчева
 18. Деница Красимирова Кралева
 19. Влайка Ненкова Тодорова
 20. Даниела Илиева Вълчева
 21. Миглена Иванова Ангелова
 22. Доника Василева Костадинова
 23. Силвия Йорданова Тодорова
 24. Мерджан Осман Али
 25. Мария Градинарова
 26. Милена Митева
 27. Десислава Миткова Гроздева
 28. Елица Недялкова Николова
 29. Миглена Георгиева Стоянова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Милена Иванова Иванова
 2. Ева Красимирова Ангелова
 3. Лиляна Илиева Петкова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Зорница Вълчева Тодорова
 6. Мария Гочева Гочева
 7. Миглена Петрова Иванова
 8. Павлина Петрова Петрова
 9. Деница Стилиянова Димитрова
 10. Кателина Мирославова Желева
 11. Ивелина Костадинова Божкова
 12. Гюлтен Талиб Мехмед
 13. Жана Макарова Иванова
 14. Стелиана Веселинова Хърватева
 15. Елена Неделчева Димитрова
 16. Ивелина Иванова Неделчева
 17. Деница Красимирова Кралева
 18. Влайка Ненкова Тодорова
 19. Миглена Иванова Ангелова
 20. Доника Василева Костадинова
 21. Силвия Йорданова Тодорова
 22. Мерджан Осман Али
 23. Мария Градинарова
 24. Милена Митева
 25. Десислава Миткова Гроздева
 26. Елица Недялкова Николова
 27. Миглена Георгиева Стоянова

 

Недопуснати кандидати:

1.Мариана Жечева Тодорова- Не е представила документ удостоверяващ професионална квалификация –детски учител.

2.Даниела Илиева Вълчева - Не е представила документ удостоверяващ професионална квалификация –детски учител.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 1.09.2021 г. от 8,00 ч. по предварително уточнен график в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико Търново“ № 2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
23.39° C предимно облачно
Нагоре