Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 30.08.2021 г. в 8,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 266./ 30.08.2021г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател:  Живка Димитрова- учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина,

            2.Нели Желева - Главен Експерт „Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

 1.  Миглена Йорданова Петрова
 2. Румяна Георгиева Минчева
 3. Румяна Атанасова Петрова
 4. Павлета Маринова Костадинова
 5. Таня Петкова Димитрова
 6. Антония Маринова Михалева
 7. Десислава Станчева Михайлова
 8. Ивка Вълчева Михнева
 9. Димитрина Гочева Гочева
 10. Стелияна Цонева Стоянова
 11. Даринка Атанасова Георгиева
 12. Мариана Жечева Тодорова
 13. Димитричка Русева Нейчева
 14. Атанаска Димитрова Славова
 15. Бюляй Емурла Исмаил
 16. Атанаска Атанасова Стоянова
 17. Недялка Димитрова Петрова
 18. Пенка Димитрова Калева
 19. Ивелина Славова Ботева
 20. Румяна Петрова Николова
 21. Цветомира Веселинова Енева
 22. Гергана Петрова Илиева
 23. Маринка Желева Кючукова
 24. Яница Андреянова Кулева
 25. Тихомира Стоянова Николова
 26. Елена Ганчева Илиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Миглена Йорданова Петрова
 2. Румяна Георгиева Минчева
 3. Румяна Атанасова Петрова
 4. Павлета Маринова Костадинова
 5. Таня Петкова Димитрова
 6. Антония Маринова Михалева
 7. Десислава Станчева Михайлова
 8. Ивка Вълчева Михнева
 9. Димитрина Гочева Гочева
 10. Стелияна Цонева Стоянова
 11. Даринка Атанасова Георгиева
 12. Мариана Жечева Тодорова
 13. Димитричка Русева Нейчева
 14. Атанаска Димитрова Славова
 15. Бюляй Емурла Исмаил
 16. Атанаска Атанасова Стоянова
 17. Недялка Димитрова Петрова
 18. Пенка Димитрова Калева
 19. Ивелина Славова Ботева
 20. Румяна Петрова Николова
 21. Цветомира Веселинова Енева
 22. Гергана Петрова Илиева
 23. Маринка Желева Кючукова
 24. Яница Андреянова Кулева
 25. Тихомира Стоянова Николова
 26. Елена Ганчева Илиева

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе на 2.09.2021 г. от 08,00 ч. по предварително уточнен график в ДГ №23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.58° C облачно
Нагоре