Допуснати до събеседване за длъжността "чистач" в Младежки център "Захари Стоянов"

Днес, 30.08.2021 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-15-126/ 23.08.2021 г. на директора на Общински младежки център „З. Стоянов”, в състав:

Председател: Неделчо Кирчев – гл. счетоводител

и членове:

1. Цветелина Добрева – младежки работник, Младежки център,

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ към ДХД, Община Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Чистач в Общински младежки център „З. Стоянов”.

Документи за участие са подадени от:

 

1.      Ангелина Димитрова Донева

2.      Ивелина Димитрова Денева

3.      Емил Илиев Божанов

4.      Валя Колева Славова

5.      Галина Здравкова Колева

6.      Димитричка Русева Нейчева

7.      Даринка Атанасова Георгиева

8.      Атанаска Димитрова Славова

9.      Стелиана Иванова Димова

10.  Татяна Иванова Долапчиева

11.  Маринка Желева Кючукова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Ангелина Димитрова Донева

2.      Ивелина Димитрова Денева

3.      Емил Илиев Божанов

4.      Валя Колева Славова

5.      Димитричка Русева Нейчева

6.      Даринка Атанасова Георгиева

7.      Атанаска Димитрова Славова

8.      Стелиана Иванова Димова

9.      Татяна Иванова Долапчиева

10.  Маринка Желева Кючукова

Комисията не допусна до събеседване Галина Здравкова Колева, т. к. не отговаря на изискването за завършено средно образование.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе на 03.09.2021 г. в 13.30 ч. в Общински младежки център „З. Стоянов”.  Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре