Допуснати до събеседване за длъжността "чистач" в Младежки център "Захари Стоянов"

Днес, 30.08.2021 г. в 13,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-15-126/ 23.08.2021 г. на директора на Общински младежки център „З. Стоянов”, в състав:

Председател: Неделчо Кирчев – гл. счетоводител

и членове:

1. Цветелина Добрева – младежки работник, Младежки център,

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ към ДХД, Община Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Чистач в Общински младежки център „З. Стоянов”.

Документи за участие са подадени от:

 

1.      Ангелина Димитрова Донева

2.      Ивелина Димитрова Денева

3.      Емил Илиев Божанов

4.      Валя Колева Славова

5.      Галина Здравкова Колева

6.      Димитричка Русева Нейчева

7.      Даринка Атанасова Георгиева

8.      Атанаска Димитрова Славова

9.      Стелиана Иванова Димова

10.  Татяна Иванова Долапчиева

11.  Маринка Желева Кючукова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.      Ангелина Димитрова Донева

2.      Ивелина Димитрова Денева

3.      Емил Илиев Божанов

4.      Валя Колева Славова

5.      Димитричка Русева Нейчева

6.      Даринка Атанасова Георгиева

7.      Атанаска Димитрова Славова

8.      Стелиана Иванова Димова

9.      Татяна Иванова Долапчиева

10.  Маринка Желева Кючукова

Комисията не допусна до събеседване Галина Здравкова Колева, т. к. не отговаря на изискването за завършено средно образование.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе на 03.09.2021 г. в 13.30 ч. в Общински младежки център „З. Стоянов”.  Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.3° C ясно небе
Нагоре