Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10

Днес, 31.08.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 493-55/24.08.2021 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“ в състав:

Председател:Росица Моралийска - старши учител в ДГ№10 „Слънчице“  и

Членове:

1.Даниела Генчева- учител в ДГ№10 „Слънчице“,

2.Нели Желева -гл.експерт “Кадрова политика“ДХД,

проведе  втория етап от подбора- събеседване с допуснатите кандидати за длъжността помощник-възпитател  в детска градина № 10 „Слънчице“.

 1. Тодорка Тодорова Маркова
 2. Рада Ташева Стоева
 3. Румяна Иванова Желева
 4. Пенка  Димитрова  Калева
 5. Мариана Жечева Тодорова
 6. Бюляй Емурла Исмаил
 7. Десислава Станчева Михайлова
 8. Дияна Кирилова Никова
 9. Ани Стефанова  Енчева
 10. Донка Георгиева Димитрова
 11. Павлета Маринова Костадинова
 12. Нела Михайлова Михайлова
 13. Миглена Йорданова Петрова
 14. Яница Андреянова Кулева
 15. Гинка Стефанова  Маринова
 16. Таня Петкова Димитрова
 17. Йовка Маринова Цветкова
 18. Димитрина Гочева Гочева
 19. Антония Маринова  Михалева
 20. Елена Ганчева Илева
 21. Румяна Атанасова Петрова
 22. Даринка Атанасова Георгиева
 23. Стелияна Цонева Стоянова
 24. Антония Енчева Тонева
 25. Димитричка Русева Нейчева
 26. Атанаска Димитрова Славова
 27. Миглена Николаева Капралова
 28. Пенка Христова Христова
 29. Недялка Димитрова Петрова
 30. Магдалена Красимирова Кирякова
 31. Атанаска Атанасова Стоянова
 32. Маринка Желева Кючукова
 33. Румяна Петрова Николова
 34. Гергана Петрова Илиева
 35. Гергана Георгиева Тодорова
 36. Цветомира Веселинова Енева
 37. Юлияна Петрова Георгиева.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси .

Всеки член на комисията вписа  своята оценката на всеки от зададените въпроси  по 5 бална система във формуляр – Приложение № 1 / приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

 1. Стелияна Цонева Стоянова - 58 точки
 2. Атанаска Атанасова Стоянова - 57 точки
 3. Рада Ташева Стоева - 56 точки
 4. Румяна Иванова Желева-51 точки 
  Димитричка Русева Нейчева-51 точки 
  Атанаска Димитрова Славова-51 точки
 5. Антония Енчева Тонева-50 точки
 6. Гинка Стефанова Маринова - 48 точки
 7. Десислава Станчева Михайлова - 46 точки 
 8. Миглена Николаева Капралова - 46 точки
 9. Бюляй Емурла Исмоил - 42 точки
 10. Пенка Димитрова Калева - 41 точки 
 11. Павлета Маринова Костадинова - 41 точки
 12. Таня Петкова Димитрова - 40 точки
 13. Мариана Жечева Тодорова - 38 точки 
 14. Дияна Кирилова Никова - 38 точки 
 15. Донка Георгиева Димитрова - 38 точки
 16. Цветомира Веселинова Енева - 37 точки
 17. Антония Маринова Михалева - 36 точки
 18. Димитрина Гочева Гочева - 35 точки
 19. Ани Стефанова Енчева-33 точки
 20. Миглена Йорданова Петрова - 32 точки 
 21. Недялка Димитрова Петрова - 32 точки 
 22. Маринка Желева Кючукова-32 точки
 23. Тодорка Тодорова Маркова-30 точки 
 24. Румяна Атанасова Петрова-30 точки 
 25. Магдалена Красимирова Кирякова-30 точки
 26. Яница Андреянова Кулева-29 точки
 27. Румяна Петрова Николова-29 точки
 28. Йовка Маринова Цветкова-27 точки
 29. Елена Ганчева Илиева-26 точки
 30. Пенка Христова Христова-23 точки

 

На събеседването не се явиха:

 1. Нела Михайлова Михайлова
 2. Даринка Атанасова Георгиева
 3. Гергана Петрова Илиева
 4. Гергана Георгиева Тодорова
 5. Юлияна Петрова Георгиева

 

Комисията предлага на директора на ДГ №10 „Слънчице” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат с 58 точки – Стелияна Цонева Стоянова  на основание чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре