Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №23

Днес, 2.09.2021 г. в 8,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 266/30.08.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател:  Живка Димитрова- учител в ДГ № 23;

и членове:

1. Йорданка Желева - ЗАС в детска градина,

2. Нели Желева - Главен Експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ”Хуманитарни дейности”, Община град Добрич,

проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „помощник - възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседване се явиха:

 1. Миглена Йорданова Петрова
 2. Румяна Георгиева Минчева
 3. Румяна Атанасова Петрова
 4. Павлета Маринова Костадинова
 5. Таня Петкова Димитрова
 6. Антония Маринова Михалева
 7. Десислава Станчева Михайлова
 8. Ивка Вълчева Михнева
 9. Димитрина Гочева Гочева
 10. Стелияна Цонева Стоянова
 11. Мариана Жечева Тодорова
 12. Димитричка Русева Нейчева
 13. Атанаска Димитрова Славова
 14. Бюляй Емурла Исмаил
 15. Атанаска Атанасова Стоянова
 16. Недялка Димитрова Петрова
 17. Пенка Димитрова Калева
 18. Ивелина Славова Ботева
 19. Цветомира Веселинова Енева
 20. Маринка Желева Кючукова
 21. Тихомира Стоянова Николова
 22. Елена Ганчева Илиева

 

На събеседване не се явиха:

Даринка Атанасова Георгиева

Румяна Петрова Николова

Гергана Петрова Илиева

Яница Андреянова Кулева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Румяна Георгиева Минчева - 53 т.
 2. Тихомира Стоянова Николова  – 52 т.
 3. Стелияна Цонева Стоянова - 50 т.
 4. Таня Петкова Димитрова  - 43 т.
 5. Пенка Димитрова Калева- 42 т.
 6. Мариана Жечева Тодорова - 41т.
 7. Десислава Станчева Михайлова - 38 т.
 8. Павлета Маринова Костадинова - 36 т.
 9. Цветомира Веселинова Енева - 35 т.
 10. Димитричка Русева Нейчева - 34 т.
 11. Ивелина Славова Ботева - 33 т.
 12. Антония Маринова Михалева -31т.
 13. Румяна Атанасова Петрова - 30 т.
 14. Ивка Вълчева Михнева - 28 т.
 15. Атанаска Димитрова Славова - 27 т.
 16. Недялка Димитрова Петрова - 25 т.
 17. Маринка Желева Кючукова - 24 т.
 18. Миглена Йорданова Петрова - 23 т.
 19. Бюляй Емурла Исмаил - 18 т.
 20. Димитрина Гочева Гочева - 17 т.
 21. Елена Ганчева Илиева - 17 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Румяна Георгиева Минчева  на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.71° C предимно облачно
Нагоре