Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №23

Днес, 01. 09.2021 г. в 8.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 272/ 31.08.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Мирослава Михайлова -  учител, детска градина

и членове:

1.Даринка Атанасова-  учител, детска градина,

2. Нели Желева –Гл. експерт „Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”, Община град Добрич,

проведе своето заседание – втори етап от подбора участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

 1. Милена Иванова Иванова
 2. Ева Красимирова Ангелова
 3. Лиляна Илиева Петкова
 4. Милена Денева Момчева
 5. Зорница Вълчева Тодорова
 6. Миглена Петрова Иванова
 7. Павлина Петрова Петрова
 8. Деница Стилиянова Димитрова
 9. Кателина Мирославова Желева
 10. Ивелина Костадинова Божкова
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Стелиана Веселинова Хърватева
 13. Елена Неделчева Димитрова
 14. Ивелина Иванова Неделчева
 15. Деница Красимирова Кралева
 16. Влайка Ненкова Тодорова
 17. Миглена Иванова Ангелова
 18. Доника Василева Костадинова
 19. Силвия Йорданова Тодорова
 20. Мерджан Осман Али
 21. Мария Градинарова
 22. Милена Митева
 23. Десислава Миткова Гроздева
 24. Елица Недялкова Николова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Кателина Мирославова Желева- 90 т.
 2. Десислава Миткова Гроздева- 70 т.
 3. Силвия  Йорданова Тодорова- 68 т.
 4. Миглена Иванова Ангелова- 67 т.
 5. Ева Красимирова Ангелова- 64 т.
 6. Жана Макарова Иванова- 63 т.
 7. Миглена Петрова Иванова- 58 т.
 8. Елица Недялкова Николова- 57 т.
 9. Зорница Вълчева Тодорова-52 т.
 10. Милена Денева Момчева- 51т.
 11. Милена Митева- 50  т.
 12. Елена Неделчева Димитрова- 49 т.
 13. Деница Стилиянова Димитрова- 48 т.
 14. Лиляна Илиева Петкова- 47 т.
 15. Ивелина Костадинова Божкова- 45 т.
 16. Милена Иванова Иванова- 40 т.
 17. Влайка Ненкова Тодорова- 36 т.
 18. Павлина Петрова Петрова- 34 т.
 19. Стелиана Веселинова Хърватева- 28 т.
 20. Деница Красимирова Кралева- 27 т.
 21. Мерджан Осман Али- 24 т.
 22. Доника Василева Костадинова- 23 т.
 23. Ивелина Иванова Неделчева- 22 т.
 24. Мария Градинарова – отказала се от събеседване

 

На събеседването не са явиха:

Гюлтен Талиб Мехмед

Мария Гочева Гочева

Миглена Георгиева Стоянова

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат– Кателина Мирославова Желева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C предимно ясно
Нагоре