Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ "Първи юни"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.08.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 2/26.08.2021 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ в състав:

 

Председател: Нели Желева -  гл. експерт „Кадрова политика“

и членове:

1. Златка Долашкова   -  мед. сестра в Детска ясла № 6

3. Ваня Станева  - мед. сестра в Детска ясла № 6

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

             1. Светла Дончева Станева

             2. Севди Хабиб Генча

 

На събеседване не се яви Севди Хабиб Генча.

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат  въз  основа  на  представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален  формуляр за проведено събеседване – /Приложение № 1 към Протокола/.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение № 2  към Протокола/ веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

           Светла Дончева Станева е оценена с 58 точки.

                        

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ да сключи трудов договор с кандидата Светла Дончева Станева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

      

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.26° C ясно небе
Нагоре