Допуснати до практически изпит и събеседване кандидати за длъжността "Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа”

 

 

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.09.2021г. комисия назначена със заповед № 1261/ 14.09.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – Стоян Господинов – Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

 

и членове:

1.Росица Маркова – Главен юрисконсулт в Община град Добрич

2.Атанаска Атанасова – Главен експерт в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” град Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжностите ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич.

 

За участие документи за длъжността ,,Танцьор“ са подадени от:

 

  1. Илиан Георгиев Димов

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следния кандидат за длъжността ,,Танцьор“:

 

  1. Илиан Георгиев Димов

 

Практическият изпит и събеседването ще се проведат на  15.09.2021 год. от 10,30 часа в

 сградата на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич.

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.93° C предимно облачно
Нагоре