Окончателни резултати от събеседване и практическия изпит за длъжността "Танцьор“ в ПФА "Добруджа"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 15.09.2021 г. комисия назначена със заповед № 1261/14.09.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

и членове:

1.ЖивкоЖелев- Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа” град Добрич

3. Иван Стоянов Иванов - Хореограф  в ПФА ,,Добруджа“ град Добрич

4. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” град Добрич

5. Атанаска Атанасова – Главен експерт в дирекция ,,Хуманитарни дейности“ – Култура  град Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Танцьор“ е допуснат:

1.Илиан Георгиев Димов

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

 

Класирането е следното:

 

              1.  Илиан Георгиев Димов       -   37 точки 

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи с кандидата безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

           

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.7° C разкъсана облачност
Нагоре