Окончателни резултати от събеседване и практическия изпит за длъжността "Танцьор“ в ПФА "Добруджа"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 15.09.2021 г. комисия назначена със заповед № 1261/14.09.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

и членове:

1.ЖивкоЖелев- Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа” град Добрич

3. Иван Стоянов Иванов - Хореограф  в ПФА ,,Добруджа“ град Добрич

4. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” град Добрич

5. Атанаска Атанасова – Главен експерт в дирекция ,,Хуманитарни дейности“ – Култура  град Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Танцьор“ е допуснат:

1.Илиан Георгиев Димов

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

 

Класирането е следното:

 

              1.  Илиан Георгиев Димов       -   37 точки 

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи с кандидата безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

           

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.5° C облачно
Нагоре