Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Гледач" в Центъра за защита на природата и животните

 

П Р О Т О К О Л

 

 

            Днес 14.09.2021 г., комисия за предварителен подбор, назначена със заповед № 126/ 13.09.2021 г. на Директора на ОП  ЦЗПЖ

 в състав:        Председател:  Атанас Йорданов Атанасов - зооинженер

                       Членове:         1. Мария Николова Андреева - гл. счетоводител

                                                2. Павлета Георгиева Георгиева - ЗАС   

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността ГЛЕДАЧ в ЦЗПЖ.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Цветомир Демирев Георгиев
 2. Росица Стефанова Радева
 3. Пламен Господинов Петров
 4. Донка Добрева Колева
 5. Шефкет Вийсел Ахмед
 6. Иван Димов Маринов
 7. Коста Иванов Русев

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора  - събеседване, следните кандидати:

 1. Цветомир Демирев Георгиев
 2. Росица Стефанова Радева
 3. Пламен Господинов Петров
 4. Донка Добрева Колева
 5. Иван Димов Маринов

           

            Комисията не допуска до събеседване:

 1. Шефкет Вийсел Ахмед - поради  непредставен пълен комплект документи
 2. Коста Иванов Русев - поради  непредставен пълен комплект документи     

Събеседването ще се проведе на  16.09.2021г. от 15,30 ч. в ОП ЦЗПЖ . Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре