Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "работник кухня" в ДМК

Днес, 14.09.2021 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 33/07.09.2021 г. на директора на Детска млечна кухня, в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Красимира Димитрова Кирова   – Гл. експерт  в Дирекция „ХД“,

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК,

3. Мариана Тодорова Панчева – главен готвач в ДМК,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ Работник –кухня „ на непълно работно време 4 часа в Детска млечна кухня.

 

Документи за участие са подадени от:

            1.Гергана Тошкова Колева

            2.Татяна Иванова Долапчиева

            3.Здравка Василева Петкова

            4.Маринка Желева Кючукова

            5.Виктория Викторовна Панчева

            6 .Дияна Николова Илиева

            7.Деница Красимирова Кралева

            8.Красимира Кръстева Иванова

            9.Катерина Стелиянова Станчева

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:  

            1.Гергана Тошкова Колева

            2.Татяна Иванова Долапчиева

            3.Здравка Василева Петкова

            4.Маринка Желева Кючукова

            5.Виктория Викторовна Панчева

            6 .Дияна Николова Илиева

            7.Деница Красимирова Кралева

            8.Красимира Кръстева Иванова

            9.Катерина Стелиянова Станчева 

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.25° C облачно
Нагоре