Обявление за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за свободно работно място за длъжност

“домашен санитар”

в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, договор № ВG05M9OP001-6.002-0096-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП № ВG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

            1.2. Цел на длъжността:

  1. Поддържане на личната хигиена на потребителите (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);

2. Поддържане битова хигиена на помещението, което обитава потребителят;

3. Съдействие при приготвяне на храна и оказване помощ при хранене;

4. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови

средства на потребителя;

5. Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителите и

 насърчаване комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомагане на специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

2.3 Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5 Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

2.6 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

2.7 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

           Тел. за контакти: 058/602017 – Златина Георгиева-координатор на проект

4. Срок за подаване на документите – до 21.09.2021 г. включително

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

     След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

      Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е до 05.07.2022 г.

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре