Окончателни резултати от събеседване за длъжността "работник-кухня" в ДМК

Днес, 16.09.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 34 / 07.09.2021 г. на директора на Детска млечна кухня в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК,

и членове:

1.Красимира Димитрова Кирова –  Главен експерт  в Дирекция „ХД“,

2.Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК,

3.Мариана Тодорова Панчева – Гл. готвач в ДМК,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността “работник-кухня “ в Детска млечна кухня.

            До събеседване за длъжността са допуснати:

            1.Гергана Тошкова Колева

            2.Татяна Иванова Долапчиева

            3.Здравка Василева Петкова

            4.Маринка Желева Кючукова

            5.Виктория Викторовна Панчева

            6.Дияна Николова Илиева

            7.Деница Красимирова Кралева

            8.Красимира Кръстева Иванова

            9.Катерина Стелиянова Станчева 

            Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

На събеседването не се явиха:      

1.Здравка  Василева  Петкова

2.Маринка Желева Кючукова

3.Деница Красимирова  Кралева

Кандидатите се класират както следва:

1.Гергана Тошкова Колева                        -  60 точки 

2.Татяна Иванова Долапчиева                  -  53 точки

3.Красимира Кръстева Иванова               -  47 точки

4. Катерина Стелиянова Станчева           -  47 точки

5. Виктория Викторовна Панчева            -  43 точки

6. Дияна Николова Илиева                       -  43 точки

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Гергана Тошкова Колева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.03° C облачно
Нагоре