Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №18

ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността Помощник-възпитател

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование.

      1.2. Цел на длъжността: Помощник –възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанито и социализацията на деца. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:-  средно образование.

      1.4. Професионална  област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква.

1.5. Години професионален опит – Професионален опит в детска градина като  помощник-възпитател – желателно.

1.6. Допълнителни изисквания – добри умения за работа в екип, отговорност, търпение и добронамереност към децата.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация.

      2.3.   Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 18, адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ № 44, всеки делничен ден от 10:00 часа до 14:00 часа,

Лица за контакт: Валя Любомирова или Веселина Илиева. Телефон за контакти: 0884311407

      4. Срок за подаване на документите: до 23.09.2021 г., до  12:30 ч. /вкл./

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ , и чл.70 уговорен в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност - осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в детската градина.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.93° C предимно облачно
Нагоре