Обява за свободно работно място за длъжността "разносвач на храна" в ДСП

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Разносвач на храна” на непълно работно време – 4 часа.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Социални услуги за възрастни, свързани с доставка на храна

1.2. Цел на длъжността – Да участва в цялостния процес по приемане, разсипване и доставяне на готовата кулинарна продукция до домовете на потребителите на Домашен социален патронаж, както и до домовете на лежащоболните и трудноподвижни потребители на проекти.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Няма изисквания.

1.5. Години професионален опит – Професионалният опит в сферата на социалните услуги е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания  – Желание и мотивация за работа с възрастни хора и хора с увреждания; комуникативна компетентност; организаторски умения  и умение за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в приемната на Домашен социален патронаж с адрес  ул. ”Независимост” №7 (бивш партиен дом), ет. 8, стая 802, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 15:00 часа.

Тел. за контакти:  058/601686, 058/602259.

4. Краен срок за подаване на документите -  до 01.10.2021г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  във връзка с чл. 70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време четири часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите си в приемната на Домашен социален патронаж.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
4.37° C разкъсана облачност
Нагоре