Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №5

Днес, 20.09.2021 г. , Комисия, назначена със Заповед №  268 /13.09.2021 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“, в състав:

Председател: Павлина Маринова  - педагог

и членове:

1.Нели Желева – гл.експерт „Кадрова политика“,

2. Снежанка Минчева – мед.сестра,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5 ж.к.“Дружба“ 1. 

 

Документи за участие е подала:

Драгомира Бончева Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидатката:

1.Драгомира Бончева Иванова                                                        

 

Допуснатият  кандидат  ще бъда  информиран  за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 21.09.2021 г. в 13,30 ч. в Детска ясла №5 “Пролет“ - ж.к.“Дружба“ 1. Участникът в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре