Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №5

Днес, 20.09.2021 г. , Комисия, назначена със Заповед №  268 /13.09.2021 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“, в състав:

Председател: Павлина Маринова  - педагог

и членове:

1.Нели Желева – гл.експерт „Кадрова политика“,

2. Снежанка Минчева – мед.сестра,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5 ж.к.“Дружба“ 1. 

 

Документи за участие е подала:

Драгомира Бончева Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидатката:

1.Драгомира Бончева Иванова                                                        

 

Допуснатият  кандидат  ще бъда  информиран  за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 21.09.2021 г. в 13,30 ч. в Детска ясла №5 “Пролет“ - ж.к.“Дружба“ 1. Участникът в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре