Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №5

Днес, 21.09.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 268 / 13.09.2021 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

Председател: Павлина Маринова  - педагог

и членове:

                1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“,

                2. Снежанка Минчева – медицинска сестра,

проведе събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“- ж.к.“Дружба“ 1.

 

До събеседване за длъжността е допусната:

1.Драгомира Бончева Иванова

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Драгомира Бончева Иванова – 65 точки

Комисията предлага на директора на Детска ясла №5  „Пролет“, да сключи трудов договор с Драгомира Бончева Иванова  на основание чл.67 ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда.

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре