Дописнати и недопуснати кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

№  1/23.09.2021г.

 

        Днес, 23.09.2021г.  комисия назначена със Заповед № 193/23.09.2021г.   на директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

 

1. Председател :Ивелина Костадинова– старши учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

2.Членове:

Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

Красимира Димитрова – старши учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

Николета Мирчева - учител в ДГ №18“Дора Габе“

          Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ №18 „Дора Габе“.

І. За участие в подбора за длъжността “Учител“, документи са подадени от:

Мария Гочева Гочева

Мариана Жечева Тодорова

Мария Йорданова Иванова

Ева Красимирова Ангелова

Румена Калчева Енчева

Силвия Йорданова Тодорова

Стелияна Желева Милева

Пламена Стефанова Тодорова

 Ана Живкова Генчева

Стелиана Веселинова Хърватева

Петя Михаллева  Василева

 Силвия Георгиева

Миглена Иванова Ангелова

Десислава Миткова Гроздева

Миглена Иванова-Павлова

Радосвета Станимирова Василева

Мария Димитрова Градинарова

Десислава Недкова Михайлова

Миглена Костадинова Митева

Жана Макарова Иванова

Ивелина Костадинова Божкова

Веселина Живкова Николова

Емилия Димитрова Димитрова

Наталия Росенова Благоева

Витка Тодорова Стефанова

Миглена Георгиева Георгиева

Ирина Викторовна Марева

Доника Василева Костадинова

 

 

 

        След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Мария Гочева Гочева

Мария Йорданова Иванова

Ева Красимирова Ангелова

Румена Калчева Енчева

Стелияна Желева Милева

Ана Живкова Генчева

Стелиана Веселинова Хърватева

Миглена Иванова Ангелова

Десислава Миткова Гроздева

Миглена Иванова-Павлова

Радосвета Станимирова Василева

Мария Димитрова Градинарова

Десислава Недкова Михайлова

Миглена Костадинова Митева

Жана Макарова Иванова

Ивелина Костадинова Божкова

Веселина Живкова Николова

Емилия Димитрова Димитрова

Наталия Росенова Благоева

Ирина Викторовна Марева

Доника Василева Костадинова

 

             До събеседване за длъжността “Учител“  поради не пълен комплект от документи не са допуснати  следните кандидатите:

1. Мариана Жечева Тодорова

2. Пламена Стефанова Тодорова

3. Силвия Йорданова Тодорова

4. Петя Михалева  Василева

5. Силвия Георгиева

6. Витка Тодорова Стефанова

7. Миглена Георгиева Георгиева

 

 

        Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 28.09.2021г. от  8.15 часа  в сградата на детската градина.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.64° C предимно ясно
Нагоре