Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Дора Габе"

ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА ГАБЕ“ – ГРАД ДОБРИЧ

                                  9300 Добрич, адрес: ж.к.“Дружба“  №44, тел.058 / 593031,        email:cdg18@abv.bg   

 

 

ПРОТОКОЛ

№  1/23.09.2021г.

 

        Днес, 23.09.2021г.  комисия назначена със Заповед № 194/23.09.2021г.   на директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1. Председател : Марияна Енчева – старши учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

2.Членове:

Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

Десислава  Иванова Филипова–  учител в ДГ № 18 „Дора Габе”

Веселина Стоянова Илиева - ЗАС в ДГ №18“Дора Габе“

          Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ №18 „Дора Габе“.

І. За участие в подбора за длъжността “Помощник-възпитател“, документи са подадени от:

Нела Михайлова Михайлова

Дияна Кирилова Никова

Мариана Жечева Тодорова

Галя Тинкова Колева

Гергана Петрова Илиева

Валентина Димитрова Колева – Жеребятиева

Мария  Валентинова Кирчева

Яна Петрова Иванова

Мария Йорданова Колева

Румяна Иванова Желева

Христина Симеонова Хаджиева

Пенка Димитрова Колева

Румяна Атанасова Петрова

Бюляй Емурал Исмаил

Галина Миланова Христова

Ани Стефанова Енчева

Красимира Стоянова Маринова

Миглена Йорданова Петкова

Миглена Георгиева Георгиева

Златка Минчева Добрева

Ирина Викторовна Марева

                След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Нела Михайлова Михайлова

Дияна Кирилова Никова

Мариана Жечева Тодорова

Галя Тинкова Колева

Валентина Димитрова Колева – Жеребятиева

Мария  Валентинова Кирчева

Яна Петрова Иванова

Мария Йорданова Колева

Румяна Иванова Желева

Пенка Димитрова Колева

Румяна Атанасова Петрова

Бюляй Емурал Исмаил

Галина Миланова Христова

Ани Стефанова Енчева

Красимира Стоянова Маринова

Миглена Йорданова Петкова

Златка Минчева Добрева

Миглена Георгиева Георгиева

Ирина Викторовна Марева

 

             До събеседване за длъжността “Помощник възпитател“  поради не пълен комплект от документи не са допуснати  следните кандидатите:

1. Гергана Петрова Илиева

2. Христина Симеонова Хаджиева

 

 

        Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 27.09.2021г. от  8.15 часа  в сградата на детската градина.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
14.05° C облачно
Нагоре