Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №17

Днес, 24.09.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 11 / 21.09.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17 

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

3. Маринка Константинова – психолог в ДГ „Първи юни” №17,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „ресурсен учител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:

  1. Мариана Георгиева Стоянова – Колева
  2. Камелия Недкова Мраценкова
  3. Анета Йорданова Желязкова
  4. Радосвета Станимирова Василева
  5. Жаклин Ивелинова Желева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

1.         Камелия Недкова Мраценкова – 94 точки

2.         Анета Йорданова Желязкова – 88 точки

3.         Радосвета Станимирова Василева – 85 точки

4.         Мариана Георгиева Стоянова – Колева – 79 точки

 

Не се яви:

1.  Жаклин Ивелинова Желева

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Камелия Недкова Мраценкова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C разкъсана облачност
Нагоре