Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №17

Днес, 21.09.2021г. в 16.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 10 / 21.09.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17 

и членове: 

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ресурсен учител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17  по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи за участие са подадени от:

  1. Мариана Георгиева Стоянова – Колева
  2. Камелия Недкова Мраценкова
  3. Анета Йорданова Желязкова
  4. Радосвета Станимирова Василева
  5. Жаклин Ивелинова Желева

                            

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

       1.  Мариана Георгиева Стоянова – Колева

       2.  Камелия Недкова Мраценкова

3.         Анета Йорданова Желязкова

4.         Радосвета Станимирова Василева

5.         Жаклин Ивелинова Желева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 24.09.2021 г. в 11.00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.05° C облачно
Нагоре