Допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 27. 09.2021 г. в 14.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 15/ 27.09.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Жечка Вълева-  учител, детска градина

 

и членове:

1.Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2.Йорданка Желева- ЗАС в детска градина .

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Документи за участие са подадени от:

 

1.Янка Илийчева Калчева;

2.Юлияна Петрова Георгиева;

3.Златина Атанасова Григорова;

4. Мариана Жечева Тодорова;

5. Пенка Димитрова Калева;

6. Калинка Петрова Стоянова;

7.Румяна Атанасова Петрова;

8. Елена Костадинова Митева;

9. Милка Манева Рачева;

10.Ваня Стоянова Иванова;

11. Иванка Г. Василева;

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.Юлияна Петрова Георгиева

2. Мариана Жечева Тодорова

3. Пенка Димитрова Калева

4. Елена Костадинова Митева

5. Ваня Стоянова Иванова

 

 

 

Недопуснати кандидати:

1. Иванка Г. Василева- не е представено: автобиография,  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;   копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

2. Румяна Атанасова Петрова- не е представена  автобиография- европейски формат.

3. Милка Манева Рачева- не е представена  автобиография- европейски формат.

4. Калинка Петрова Стоянова- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5. Златина Атанасова Григорова- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

6. Янка Илийчева Колева- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.09.2020 г. от 9.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

PPПпP

коградина

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре