Допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Слънчице"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 24.09.2021 г. в 14:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 501-11/21.09. 2021г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“:

Председател: Маринела Василева Пенчева - старши учител в ДГ №10 „Слънчице“

и членове:

1.Цветелина Руменова Димитрова -  учител в ДГ№10 „Слънчице“

2.Нели Петрова Желева-гл.експерт “Кадрова политика“ ДХД гр. Добрич

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане до участие в събеседване на кандидатите за длъжността „учител в детска градина „ по документи

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ева Красимирова Ангелова  
 3. Силвия Йорданова Тодорова
 4. Петя Михалева Василева
 5. Стелияна Желева Милева
 6. Мария Йорданова Иванова
 7. Миглена Петрова Иванова
 8. Радосвета Станимирова Василева
 9. Ивелина Костадинова Божкова
 10. Мария Димитрова Градинарова
 11. Десислава Господинова Димитрова
 12. Милена Костадинова Митева
 13. Наталия Росенова Благоева
 14. Витка Тодорова Стефанова
 15. Румена Калчева Енчева
 16. Жана Макарова Иванова
 17. Ивелина Иванова Неделчева
 18. Милена Димитрова Иванова
 19. Емилия Димитрова Димитрова
 20. Мариана Жечева Тодорова
 21. Цветелина Тошкова Димитрова
 22. Милена Денева Момчева
 23. Миглена Георгиева Георгиева
 24. Веселина Живкова Николова
 25. Елена Неделчева Димитрова
 26. Силвия Атанасова Георгиева

След като разгледа представените документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ева Красимирова Ангелова    
 3. Силвия Йорданова Тодорова
 4. Стелияна Желева Милева
 5. Мария Йорданова Иванова
 6. Миглена Петрова Иванова
 7. Радосвета Станимирова Василева
 8. Ивелина Костадинова Божкова
 9. Мария Димитрова Градинарова
 10. Милена Костадинова Митева
 11. Наталия Росенова Благоева
 12. Румена Калчева Енчева
 13. Жана Макарова Иванова
 14. Ивелина Иванова Неделчева
 15. Милена Димитрова Иванова
 16. Емилия Димитрова Димитрова
 17. Цветелина Тошкова Димитрова
 18. Милена Денева Момчева
 19. Веселина Живкова Николова
 20. Елена Неделчева Димитрова
 21. Силвия Атанасова Георгиева

До събеседване не бяха допуснати, кандидатите с  непълни или неотговарящи на посочените в обявлението условия

 1. Миглена Георгиева Георгиева- няма представен документ с  професионална квалификация детски учител
 2. Мариана Жечева Тодорова-  няма  представен  документ с професионална квалификация детски учител
 3. Десислава Господинова Димитрова- няма пълен  документ документи
 4. Петя Михалева Василева – няма представен документ с професионална квалификация детски учител
 5. Витка Тодорова Стефанова- няма представен документ с професионална квалификация детски учител

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.98° C облачно
Нагоре