Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №26

Детска градина  № 26 „Звънче” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността огняр в детска градина:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Обслужване на отоплителната система в сградата на детска градина;

      1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната инсталация в детската градина и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Отговаря на потребностите от техническата поддръжка на имуществото в сградата, спортните площадки и съоръжения в двора.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно.

      1.4.Години професионален опит: Не се изисква. Наличието на професионален опит е предимство.

      1.5.Изискване за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за работа с газови съоръжения .

      1.6.Допълнителни изисквания: Дърводелски, строителни, ел. поддръжка, В и К и други умения са предимство.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено средно образование, придобита допълнителна квалификация /ако има такава/, удостоверение за правоспособност огняр и оригинали на представените документи за справка.

      2.3. Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26 „Звънче”, ул. “Димитър Ковачев “ № 2, от  от 8:30 часа до 13:30 часа.

Лице за контакти: Нелка Ненчева - Директор ДГ № 26“Звънче“                 

Телефон за контакти: 058/660 350; 0884 311 413

      4. Срок за подаване на документите:  до 06.10.2021 г. – 13.30 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ на осемчасов работен ден, във връзка чл. 70 ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „огняр” в ДГ №26 “Звънче“ град Добрич  –  ул.  „Димитър Ковачев“ № 2.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.51° C предимно облачно
Нагоре