Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 28 09.2021 г. в 9.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 15/ 27.09.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Жечка Вълева-  детска градина

 

и членове:

1. Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2. Йорданка Желева- ЗАС в детска градина .

 

 

Проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 

  1. Мариана Жечева Тодорова- 48 т.
  2. Пенка Димитрова Калева- 34 т.
  3. Юлияна Петрова Георгиева-30 т.

4. Елена Костадинова Митева-29 т.

5. Ваня Стоянова Иванова- 22 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат – Мариана Жечева Тодорова- -48 т., на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре