Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 28 09.2021 г. в 9.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 15/ 27.09.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Жечка Вълева-  детска градина

 

и членове:

1. Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2. Йорданка Желева- ЗАС в детска градина .

 

 

Проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 

  1. Мариана Жечева Тодорова- 48 т.
  2. Пенка Димитрова Калева- 34 т.
  3. Юлияна Петрова Георгиева-30 т.

4. Елена Костадинова Митева-29 т.

5. Ваня Стоянова Иванова- 22 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат – Мариана Жечева Тодорова- -48 т., на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.45° C ясно небе
Нагоре