Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Дора Габе"

 

ПРОТОКОЛ

№ 2/28.09.2021 г.

Днес 28.09.2021 г. комисия назначена със заповед №194/27.09.2021 г. на директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател ––  Ивелина Димова Костадинова– старши учител

2.Членове:

                               Нели Петрова Желева – гл. експерт , „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич                          

                                Красимира Димитрова – старши учител

                                Николета Мирчева – учител

 

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 18 „Дора Габе“.

До събеседване са допуснати следните кандидати:

 

Мария Гочева Гочева

Мария Йорданова Иванова

Ева Красимирова Ангелова

Румена Калчева Енчева

Стелияна Желева Милева

Ана Живкова Генчева

Стелиана Веселинова Хърватева

Миглена Иванова Ангелова

Десислава Миткова Гроздева

Миглена Петрова Иванова-Павлова

Радосвета Станимирова Василева

Мария Димитрова Градинарова

Десислава Недкова Михайлова

Милена Костадинова Митева

Жана Макарова Иванова

Ивелина Костадинова Божкова

Веселина Живкова Николова

Емилия Димитрова Димитрова

Наталия Росенова Благоева

Ирина Викторовна Марева

Доника Василева Костадинова

           

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

            Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/ .

Всеки член от комисията вписа оценките си по пет-балната скала на индивидуален формуляр за проведено събеседване

/Приложение №1 към протокола/.

 

            Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от общият брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателен резултат от проведеното събеседване, веднага след приключването му.

/Приложение №2 от Протокола /

 

 

Кандидатите се класираха, както следва:

 

 

Емилия Димитрова Димитрова - 89 т.

Миглена  Петрова Иванова-Павлова – 79 т.

Десислава Миткова Гроздева -78 т.

Мария Йорданова Иванова – 77 т.

Стелиана Веселинова Хърватева – 76 т.

Миглена Иванова Ангелова – 75 т.

Веселина Живкова Николова – 74 т.

Жана Макарова Иванова – 71 т.

Ивелина Костадинова Божкова – 65 т.

Стелияна Желева Милева – 64 т.

Радосвета Станимирова Василева – 63 т.

Десислава Недкова Михайлова – 61 т.

Румена Калчева Енчева – 60 т.

Ева Красимирова Ангелова – 59 т.

Мария Гочева Гочева – 58 т.

Ана Живкова Генчева – 57 т.

Милена Костадинова Митева – 56 т.

Наталия Росенова Благоева – 38 т.

Мария Димитрова Градинарова – 32 т.

Ирина Викторовна Марева – 28 т.

Доника Василева Костадинова – 27 т.

 

Комисията предлага на директора на ДГ №18“Дора Габе“, да сключи безсрочен  трудов договор с класирания на първо място кандидат  Емилия Димитрова Димитрова на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с  чл.70, ал.1 от КТ, уговорен  в полза на работодателя на 8-часов работен ден.

 

            Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в един  екземпляр, който ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.9° C слаб дъжд
Нагоре