Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №12

ДГ № 12 “Щурче”, град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността учител  в детска градина

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Педагогическа дейност;

1.2. Цел на длъжността: Възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: ”Професионален бакалавър”;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

Професионално направление - педагогика, специалност – Предучилищна педагогика, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - педагогика, специалност - Предучилищна  и начална училищна педагогика, професионална квалификация - детски и начален учител;

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – теория и управление на образованието, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление  - Педагогика на обучението по..., специалност – всички специалности,  професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация - детски учител.

 

1.5. Години професионален опит: Професионалният опит е предимство;

1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, владеене на английски език, френски, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,

допълнителна квалификация;

2.3 . Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в ДГ № 12 “Щурче”, ул. “Дунав”  № 16, всеки делничен ден от 8:30  ч. до 13:00 ч.

  Лице за контакти:  Теменужка Атанасова -  директор на ДГ № 12.

 Телефон за контакти: 058/60 22 63

4. Срок за подаване на документите: до 04.10.2021 г. включително

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1 т. 3 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 12 “Щурче “  град Добрич - ул  „Дунав” № 16.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.74° C ясно небе
Нагоре