Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Слънчице"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.09.2021г., комисия, назначена със Заповед № 507-13/24.09.2021 г.на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“ в състав:

                                                                                                                                                    

Председател: Маринела Василева Пенчева  -  старши учител в ДГ №10 „Слънчице”

Членове:

 1. Цветелина Руменова Димитрова-  учител в ДГ№10 „Слънчице“
 2. Нели Желева – гл.експерт “Кадрова политика“ ДХД

   

проведе  втория етап от подбора- събеседване с допуснатия кандидат за длъжността учител в Детска градина № 10 „Слънчице“

 1. Мария Гочева Гочева
 2. Ева Красимирова Ангелова         
 3. Силвия Йорданова Тодорова
 4. Стелияна Желева Милева
 5. Мария Йорданова Иванова
 6. Миглена Петрова Иванова
 7. Радосвета Станимирова Василева
 8. Ивелина Костадинова Божкова
 9. Милена Костадинова Митева
 10. Наталия Росенова Благоева
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Милена Димитрова Иванова
 13. Цветелина Тошкова Димитрова
 14. Милена Денева Момчева
 15. Веселина Живкова Николова
 16. Елена Неделчева Димитрова
 17. Силвия Атанасова Георгиева

Кандидатите:

 1. Мария Димитрова Градинарова
 2. Румена Калчева Енчева
 3. Ивелина Иванова Неделчева
 4. Емилия Димитрова Димитрова

не се явиха  на събеседването.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси .

Всеки член на комисията вписа  своята оценката на всеки от зададените въпроси  по 5-то балната система във формуляр – Приложение № 1 / приложени към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат/ Приложение № 2/, веднага след приключване на събеседването.

 

 Кандидатите се класират, както следва:

 1. Ева Красимирова Ангелова     62 точки
 2. Веселина Живкова Николова  57точки
 3. Мария Гочева Гочева    54 точки
 4. Милена Денева Момчева     53 точки
 5. Стелияна Желева Милева         45 точки
 6. Мария Йорданова Иванова      42 точки

  7. Миглена Петрова Иванова         42 точки

  8.   Жана Макарова Иванова          41 точки

  9.   Силвия Йорданова Тодорова   40 точки

  10.   Радосвета Станимирова Василева     30 точки

  11.     Ивелина Костадинова Божкова   30 точки

  12. Елена Неделчева Димитрова   29 точки

  13. Милена Костадинова Митева  27 точки

  14.  Наталия Росенова Благоева     27 точки

  15. Милена Димитрова Иванова   25 точки

  16. Цветелина Тошкова Димитрова   24 точки

              17.     Силвия Атанасова Георгиева          24 точки

  Комисията предлага на директора на ДГ №10 „Слънчице” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат - Ева Красимирова Ангелова  на основание  чл.68, ал.1, т.3 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре