Обявление за едно свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра „към Дирекция „Хуманитарни дейности”, Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

Обявление

 

Община град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността   „Медицинска сестра „ към Дирекция „Хуманитарни дейности”,

Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

 

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   

  1.1. Област на дейност: - Здравеопазване ;

   

        1.2. Цел на длъжността: - оказване на  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата   в детската  градина или  училището, организиране и провеждане на профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищно  заведение.

   

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование  с образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;

   

        1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „медицинска сестра“.

   

        1.5. Години професионален опит: професионалният  опит по специалността е предимство;

   

        1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца и ученици, познаване на нормативната база, отговорност, творчески интереси, умения за  работа в екип.

   

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (образец);

      2.2.  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

            3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ №12, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа  и от 13:30 до 17:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт : д-р   Димитринка Петрова , телефон за контакт: 0899991865

 

     4. Срок за подаване на документите:  06.10.2021 година

 

     5. Етапи:

 

     5.1. Подбор по документи.

 

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от Кодекса на труда  на осемчасов работен ден, със срок на изпитване  6 месеца в полза на работодателя.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.91° C облачно
Нагоре