Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в ДЯ "Първи юни"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес,30.09.2021 година  с  Комисия, назначена със Заповед № 3/29.09.2021 г. на директора  на Детска ясла № 6 ,ул. „В. Петлешков „№46

Председател: Нели Желева   - гл. експерт „Кадрова политика“

и членове:

            1.Даниела Рафаилова – педагог в Детска ясла №6

            2.Ваня Станева   –  медицинска сестра   в  Детска ясла №6

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ Медицинска сестра“  Детска ясла “Първи юни“ № 6 .

Документи за участие са подадени от:

            1.Марияна Енева Янкова

                         

            След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване

            1.Марияна Енева Янкова

                         

            Допуснатия кандидат ще бъдат информиран за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 01.10.2021 г. в 09,00  ч. в Детска ясла № 6

ул.“ Васил Петлешков   “№46

Участника  в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.85° C предимно ясно
Нагоре