Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №20 "Радост"

ДГ №20 „Радост“, град Добрич  обявява едно свободно работно място за длъжността "огняр" в детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Обслужване отоплителната система в сградата на ДГ №20 „Радост;

      1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Отговаря за потребностите от техническа поддръжка на имуществото в сградата, спортните площадки  и съоръжения в двора.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно.

  1. Години професионален опит: Не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство
  2. Изисквания за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.
  3. Допълнителни изисквания: Дърводелски, строителни, ел. поддръжка, ВиК  и други умения са предимство

  

   2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2 Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация /ако има такава/, удостоверение за правоспособност огняр и оригинали на представените документи;

2.3.  Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, правоспособност.

   

     3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“ ,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа

 

Лица за контакти: Валентина Господинова – Директор на ДГ №20 „Радост“

Телефон за контакти: 058/661 653; +359884311408

 

   4. Срок за подаване на документите: до 13. 10.2021 година до 12.00 часа

   5. Етапи на конкурса:

  

  5.1. Подбор по документи.

  

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“, град Добрич, ул. „Христо Ботев“ №54.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре