Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "домакин" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

Днес, 04.10.2021 г. комисия, назначена със Заповед  № РД-09-152 от  04.10. 2021 г. на Директора на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ град Добрич, в състав:

Председател – Симеон Иванов, на длъжност Директор на ОБП  УДП,

и членове:

1.Галина  Миткова  - началник  отдел „Канцелария“ при Община град Добрич,

2.Емил Петров – главен експерт в КАО при Община град Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността  ДОМАКИН  в дейност ОБСЛУЖВАНЕ.

 

За участие документи са подадени от:

1.Снежана Йорданова Илиева                          24.Тодор  Росенов Иванов

2. Емел Ебазел Юмер                                        25. Ивелина Петрова Коева

3. Жулиета Ненчева Борисова                          26. Виолета Петрова Христова

4. Венета Тодорова Стоянова                           27. Христина Михайлова Илиева

5. Пламен Няголов Проданов                           28. Радка Калчева Стоянова                                 

6. Тихомира Димитрова Петкова                     29. Веселин Радев Стефанов

7. Валя Колева Славова                                     30. Петранка Илиева Иванова

8. Маринела Стоянова Щерева                         31. Росен Пасев Атанасов

9. Мими Велчева Даскалова                              32. Бисерка Величкова Великова

10.Миглена Христова Янкова                           33. Катя Илиева Опълченова

11. Галина Желева Драгостинова - Стоянова  34.Павел Пенев Панев

12.Радостина Димитрова Иванова                    35. Мелек Изет Ибрямова

13.Дияна Стефанова Балабанова                       36. Ирина Кирилова Стоянова

14.Станислав Иванов Андреев                           37. Йорданка Славова Александрова

15.Галина Желева Ташева                                  38. Мария Петрова Манолова       

16.Красимира Кръстева Иванова                       39. Павлета Костадинова Парашкевова

17.Георги Василев Станев                                  40. Мария Дойчева Димитрова

18. Дора Великова Каменарова                          41.Геновева Василева Лазарова

19.Десислава Александрова Демирева              42.Стелиян Райчев Георгиев

20.Йордан Димчев Йорданов                              43. Пепи Желева Няголова

21.Данчо Господинов                                          44. Марияна Мирчева Иванова

22.Радослав Лазаров Георгиев                            45.Мариета Йорданова

23.Румен Михалев Калев                                    46. Виолета Йовева Томова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора  - събеседване  - следните  кандидати:

 1. Валя Колева Славова
 2. Жулиета Ненчева Борисова
 3. Венета Тодорова Стоянова
 4. Пламен Няголов Проданов
 5. Тихомира Димитрова Петкова
 6. Миглена Христова Янкова
 7. Галина Желева Драгостинова-Стоянова
 8. Станислав Иванов Андреев
 9. Дияна Стефанова Балабанова
 10. Галина Желева Ташева
 11. Красимира Кръстева Иванова
 12. Дора Великова Каменарова

Комисията реши да не допусне поради това, че не отговарят на изискуемото образование, следните кандидати:

1.Снежана Йорданова Илиева           5. Радостина Димитрова Иванова

2.Емел Ебазел Юмер                          6. Георги Василев Станев

3.Маринела Стоянова Щерева          7. Десислава Александрова Демирева

      4.  Мими Велчева Даскалова

 

Не се допускат и следните кандидати, които не са представили документ за придобито образование:

1.Йордан Димчев Йорданов                         14. Катя Илиева Опълченова

2.Данчо Господинов                                      15.Павел Пенев Панев                   

3.Радослав Лазаров Георгиев                       16.Мелек Изет Ибрямова

4.Румен Михалев Калев                                17.Ирина Кирилова Стоянова

5.Тодор Росенов Иванов                               18. Йорданка Славова Александрова

6.Ивелина Петрова Коева                             19. Мария Петрова Манолова

7.Виолета Петрова Христова                        20.Павлета Костадинова Парашкевова

8.Христина Михайлова Илиева                    21.Мария Дойчева Димитрова

9.Радка Калчева Стоянова                            22.Геновева Василева Лазарова

10.Веселин Радев Стефанов                          23. Стелиян Райчев Георгиев

11.Петранка Илиева Иванова                       24. Пепи Желева Няголова

12.Росен Пасев Атанасов                              25. Мариета Йорданова

13.Бисерка Величкова Великова                  26. Виолета Йовева Томова

                                                                         27.Марияна Мирчева Иванова

 

Събеседването ще се проведе на  14.10.2021г. (четвъртък)  от 09,00 ч. в ОБП УДП. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.97° C облачно
Нагоре