Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Разносвач на храна" в Домашен социален патронаж

ПРОТОКОЛ

 

     Днес 07.10.2021г. комисия назначена със Заповед №41/04.10.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател:

1. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

2. Ивелина Драганова – Инженер технолог ХВП в ДСП

3. Радосвета Костадинова – Социален работник в ДСП

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Разносвач на храна в Домашен социален патронаж.

 

За участие документи са подадени от:

 

 1. Даринка Георгиева
 2. Калин Георгиев
 3. Пепа Димитрова
 4. Станка Атанасова
 5. Златина Иванова
 6. Румяна Петрова
 7. Веселина Атанасова
 8. Валентина Николова
 9. Радослава Атанасова
 10. Христина Тодорова
 11. Миглена Петрова
 12. Виолета Томова
 13. Татяна Петрова
 14. Атанаска Гинкова
 15. Жана Черкезова
 16. Маргарита Димитрова
 17. Катерина Станчева

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Даринка Георгиева
 2. Калин Георгиев
 3. Пепа Димитрова
 4. Станка Атанасова
 5. Златина Иванова
 6. Румяна Петрова
 7. Валентина Николова
 8. Радослава Атанасова
 9. Христина Тодорова
 10. Миглена Петрова
 11. Виолета Томова
 12. Татяна Петрова
 13. Атанаска Гинкова
 14. Жана Черкезова
 15. Маргарита Димитрова
 16. Катерина Станчева

   

  До събеседване не е допусната:

 1. Веселина Атанасова.

  Недопуснатият кандидат не е представил копие на документ, удостоверяващ изискваната минимална степен за завършено образование – средно.

 Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.66° C ясно небе
Нагоре