Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Огняр" в ДГ "Звънче"

П Р О Т О К О Л

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ОГНЯР” В ДЕТСКА ГРАДИНА № 26 “ЗВЪНЧЕ”  ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

Днес, 07.10.2021 г. в 8,15 часа, комисия, назначена със Заповед №028 /05.10.2021г. на директора на ДГ №26 “Звънче” в състав:

Председател: Светлана Матеева Копаранова - старши учител в ДГ №26 “Звънче”

Членове:1. Димитричка Радомирова Христова - учител в ДГ №26 “Звънче”

                2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич

проведе работно заседание за проверка на  документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността “огняр” в ДГ № 26 “Звънче”

 

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи 5(петима) кандидати:

 1. Ивайло Красимиров Тодоров
 2. Николай Стоянов Николов
 3. Йордан Николов Матеев
 4. Милен Костадинов Вълчев
 5. Иван Калинов Радев

   

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване долу  посочените кандидати:

 1. Ивайло Красимиров Тодоров
 2. Йордан Николов Матеев
 3. Милен Костадинов Вълчев
 4. Иван Калинов Радев

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора - събеседване Николай Стоянов Николов  поради представен непълен пакет от документи.

 

              Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за графика, по който да се явят  на събеседването, предвид спазване на противоепидемичните мерки.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 08.10.2021 г. от 8,15 ч. в Детска градина №26 “Звънче“.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.64° C облачно
Нагоре