Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Щурче"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 06.10.2021 г. в 9.00 ч., Комисия, назначена със Заповед №22 /01.10.2021 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“ в състав:

 

Председател: Веселина Овчарова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

 

 Членове:

 1. Нели Желева    - главен експерт “Кадрова политика” в Дирекци       я “Хуманитарни дейности” , Община Добрич
 2. Снежана Кателиева - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

  проведе своето заседание – втори етап от подбора - събеседване с кандидатите за длъжността “учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

   

  До събеседване  за длъжността са допуснати:

   

  1.Мария Гочева Гочева

  2.Мария Йорданова Иванова

  3.Цветелина Тошкова Димитрова

  4.Стелияна Желева Милева

  5.Мая Генчева Андонова

  6.Радосвета Станимирова Василева

  7.Миглена Иванова Ангелова

  8.Ивелина Костадинова Божкова

  9.Веселина Живкова Николова

  10.Десислава Недкова Михайлова

  11.Пламена Петрова Костова

  12.Румена Калчева Енчева

  13.Павлина Петрова Петрова

  14.Доника Василева Костадинова

  15.Гюлсерен Фикри Феим

  16.Миглена Петрова Иванова

  17.Милена Денева Момчева

  18.Жана Маркова Иванова

  19.Снежана Йорданова Йовева

  20.Милена Димитрова Иванова

  21.Ралица Сергеева Христова

  22.Силвия Йорданова Тодорова

   

   Всички кандидати се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

   

  Комисията оцени качествата на кандидатите, въз основа на представените документи  и проведеното събеседване, като зададе 3  предварително формулирани въпроси  (еднакви за всеки кандидат).

  Всеки член от комисията вписа оценките си по пет-балната скала на индивидуален формуляр за проведено събеседване

  Окончателната  оценка  на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на  оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

   

   

  Кандидатите са класирани както следва:

   

  1.Миглена Иванова Ангелова                   -44 точки

              2.Стелияна Желева Милева                      -38 точки

  3.Мария Йорданова Иванова                    -35 точки

  4.Мария Гочева Гочева                              -32 точки

  5.Жана Маркова Иванова                          -31 точки

  6.Веселина Живкова Николова                -30 точки

  7.Ивелина Костадинова Божкова             -28 точки

  8.Миглена Петрова Иванова                     -25 точки

  9.Силвия Йорданова Тодорова                 -24 точки

  10.Румена Калчева Енчева                        -23 точки

  11.Десислава Недкова Михайлова           -22 точки

  12.Милена Димитрова Иванова               -21 точки

  13.Милена Денева Момчева                     -20 точки

  14.Ралица Сергеева Христова                  -19 точки

  15.Радосвета Станимирова Василева      -18 точки

  16.Снежана Йорданова Йовева                -15 точки

  17.Гюлсерен Фикри Феим                        -14 точки

  18.Мая Генчева Андонова                        -12 точки

  19.Павлина Петрова Петрова                   -10 точки

  20.Доника Василева Костадинова            - 9 точки

  20.Цветелина Тошкова Димитрова           - 9 точки

  20.Пламена Петрова Костова                    - 9 точки

   

  Комисията предлага на директора на ДГ № 12 “Щурче” да сключи трудов договор с класираният на първо  място кандидат Миглена Иванова Ангелова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

  Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията и ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

   

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.02° C ясно небе
Нагоре