Обява за свободно работно място за длъжността "готвач" в ДГ №17 "Първи юни"

ДГ „Първи юни“ №17 град Добрич  обявява свободно работно място за длъжността „Готвач“ в детска градина

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Област на дейност: - Кулинарна

1.2.Цел на длъжността: -  Производство на готварска продукция за деца.

1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно   специално със специалност в сферата на производство на кулинарна продукция или средно с допълнителна квалификация „готвач“ или „главен готвач“.

1.4.Години професионален опит: 3 година стаж по специалността

1.5.Допълнителни изисквания: - умения за работа с машини, умения да прави калкулация на необходимите хранителни продукти, умения за  работа в екип, поемане на отговорност, добри организаторски способности

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография.

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

     Кандидатите подават документите за кандидатстване он лайн или лично в ДГ №17 „Първи юни“, ул. „Дуранкулак“№9   всеки делничен ден от 10:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за контакти: 058 683410  

Име – Валентина Русева – Директор и Румяна Карова - ЗАС 

4. Краен срок за подаване на документите – 20.10.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор  на основание чл.67, ал.1,т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
15.05° C облачно
Нагоре