Обявление за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №20 „Радост"

Обявление

 

ДГ №20 „Радост“, град Добрич  обявява едно свободно работно място за длъжността „учител“ в детска градина

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност:  Предучилищно образование;

          1.2. Цел на длъжността: Възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7 годишна възраст

          1.3. Изисквана степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; „Бакалавър”; „Професионален бакалавър“;

          1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:

Професионално направление - педагогика, специалност – Предучилищна педагогика, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - педагогика, специалност - Предучилищна  и начална училищна педагогика, професионална квалификация - детски и начален учител;

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – теория и управление на образованието, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление  - Педагогика на обучението по..., специалност – всички специалности,  професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация - детски учител.

  1.5. Години професионален опит: Наличието на професионален опит по специалността се счита за предимство;

      1.6.  Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност, владеене на  английски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

   

    2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобито образование, педагогическа квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Професионална автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

   

   3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“ ,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа

 

Лица за контакти: Валентина Господинова. Телефон за контакти: 058/661 653

 

   4. Срок за подаване на документите: 14.10.2021 г. до 12.30 ч.

   

   5. Етапи на конкурса:

  

  5.1. Подбор по документи.

  

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“.

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре