Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Звънче"

Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ№26“Звънче“

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.10.2021 г. в 8.15 ч., комисия, назначена със Заповед №028 /05.10.2021г. на директора на ДГ №26 “Звънче” в състав:

Председател: Светлана Матеева Копаранова - старши учител в ДГ №26 “Звънче”

Членове:1. Димитричка Радомирова Христова - учител в ДГ №26 “Звънче”

                2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич

проведе  заседание - втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността “огняр” в ДГ № 26 “Звънче”

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

 

 На събеседването се явиха:

      1.   Ивайло Красимиров Тодоров

      2.   Йордан Николов Матеев

      3.   Милен Костадинов Вълчев

      4.   Иван Калинов Радев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в оценъчна карта за проведено събеседване

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване, веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Милен Костадинов Вълчев – 71 точки
  2. Ивайло Красимиров Тодоров – 70 точки
  3. Иван Калинов Радев  - 67 точки
  4. Йордан Николов Матеев – 51 точки

     

           Комисията предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче” град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат Милен Костадинов Вълчев, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C облачно
Нагоре