Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Звънче"

Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ№26“Звънче“

ПРОТОКОЛ

Днес, 08.10.2021 г. в 8.15 ч., комисия, назначена със Заповед №028 /05.10.2021г. на директора на ДГ №26 “Звънче” в състав:

Председател: Светлана Матеева Копаранова - старши учител в ДГ №26 “Звънче”

Членове:1. Димитричка Радомирова Христова - учител в ДГ №26 “Звънче”

                2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община гр. Добрич

проведе  заседание - втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността “огняр” в ДГ № 26 “Звънче”

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

 

 На събеседването се явиха:

      1.   Ивайло Красимиров Тодоров

      2.   Йордан Николов Матеев

      3.   Милен Костадинов Вълчев

      4.   Иван Калинов Радев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в оценъчна карта за проведено събеседване

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване, веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Милен Костадинов Вълчев – 71 точки
  2. Ивайло Красимиров Тодоров – 70 точки
  3. Иван Калинов Радев  - 67 точки
  4. Йордан Николов Матеев – 51 точки

     

           Комисията предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче” град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат Милен Костадинов Вълчев, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C разкъсана облачност
Нагоре