Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Разносвач на храна" в ДСП

П Р О Т О К О Л

 

Днес 08.10.2021г. комисия назначена със Заповед №42/05.10.2021г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

    

 Председател:

 1. Красимира Кирова – Гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“

и членове:

2. Ивелина Драганова – Инж. технолог ХВП в ДСП

3. Радосвета Костадинова – Социален работник в ДСП

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността разносвач на храна в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Даринка Георгиева
 2. Калин Георгиев
 3. Пепа Димитрова
 4. Станка Атанасова
 5. Златина Иванова
 6. Румяна Петрова
 7. Валентина Николова
 8. Радослава Атанасова
 9. Христина Тодорова
 10. Миглена Петрова
 11. Виолета Томова
 12. Татяна Петрова
 13. Атанаска Гинкова
 14. Жана Черкезова
 15. Маргарита Димитрова
 16. Катерина Станчева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Атанаска Гинкова - 73
 2. Жана Черкезова -65
 3. Миглена Петрова - 65
 4. Румяна Петрова - 64
 5. Радослава Атанасова - 63
 6. Станка Атанасова - 55
 7. Виолета Томова – 53
 8. Пепа Димитрова - 51
 9. Катерина Станчева - 51
 10. Маргарита Димитрова - 50
 11. Татяна Петрова - 49
 12. Златина Иванова - 48
 13. Христина Тодорова - 47
 14. Даринка Георгиева - 46
 15. Валентина Николова – 44
 16. Калин Георгиев - 33

   

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Атанаска Стоянова Гинкова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
6.63° C предимно ясно
Нагоре