Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

№ 17/11.10.2021

от проведена процедура  за подбор  за длъжност „Библиотекар”

в Регионална библиотека „Дора Габе”

 

Днес 11.10.2021г. Комисия назначена със съгласно Заповед № 17/16.10.2021 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове: 1.Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО

                 2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                3. Галина Михайлова Димитрова – Гл. счетоводител,Специалист УЧР и ТРЗ

Комисията проведе интервю/събеседване за заемане на свободни работни места на длъжност „Библиотекар”.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка.

В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Магдалена Иванова Иванова
 2. Десислава Атанасова Димитрова
 3. Мирослава Валентинова Михова
 4. Силвия Донева Гушева
 5. Мария Гочева Гочева
 6. Йорданка Петрова Ненчева
 7. Галина Иванова Великова
 8. Христина Стефанова Кметска –Славова
 9. Вела Добрева Енчева – Боева
 10. Даниела Георгиева Манолова
 11. Красимира Жечева Димитрова
 12. Милена Иванова Пейчева
 13. Добромира Светославова Петрова

На събеседването не се яви Мария Гочева Гочева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Окончателната оценка на всеки кандидат е нанесена  на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.  

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Силвия Донева Гушева                                          Общ резултат -      41  точки
 2. Даниела Георгиева Манолова                               Общ резултат -      39 точки
 3. Галина Иванова Великова                                     Общ резултат -      38 точки
 4. Магдалена Иванова Иванова                                Общ резултат -      30 точки

 

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класираните на първо,второ и трето място кандидати трудови договори.

Класираният на четвърто място кандидат остава резерва.

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

Всички останали кандидати, явили се на събеседването ще бъдат уведомени за постигнатия личен резултат с писмо на електронна поща, посочена в автобиографията.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
14.43° C предимно облачно
Нагоре