Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицински фелдшер/сестра/ в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.10.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 58  / 08.10.2021 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова –ст. мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Красимира Кирова-гл.експерт в Д”ХД”

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

 

проведе своето заседание-първи етап от подбора-допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицински фелдшер/ сестра/ в ДСХ.

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Христофор Стоянов Христов

 

 

          След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора/събеседване/,  кандидата

 

  1. Христофор Стоянов Христов

 

 

          Допуснатия кандидат да бъде информиран за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Събеседването ще се проведе на 13.10.2021г. от 8,50часа в 103 кабинет на Дом стари хора.

 

            

               Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
23.83° C слаб дъжд
Нагоре