Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" към Дирекция "Хуманитарни дейности"

ПРОТОКОЛ

 

 

        Днес,  08.10.2021 г. комисия назначена  със  Заповед №1416/07.10.2021 година   на   Кмета на Община  град  Добрич в състав:

 

         Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция   „Хуманитарни дейности” и членове:

    

        1. Нели  Желева  - Главен експерт „Кадрова политика“  в Дирекция „Хуманитарни дейности „

         2. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

          проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

          До събеседване  за длъжността са допуснати:

 

         1. Светлана Вълчанова Георгиева

    2.  Биляна Георгиева Йорданова

    3.  Светла Дончева Станева

 

   Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

  Окончателната оценка на кандидатите  се формира от сбора на общия брой

точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

     Кандидатите се класират  както следва:

 

     1. Биляна Георгиева Йорданова  -   74 точки

     2. Светлана Вълчанова Георгиева  - 61 точки

     3. Светла Дончева Станева             - 49 точки

    

    Комисията предлага на Кмета  на Община град Добрич да сключи трудов договор,  с класирания на първо място  кандидат за длъжността медицинска сестра  Биляна Георгиева Йорданова на основание  чл.67, ал.1,т.1, във връзка с чл.70,ал.1 от КТ уговорен  в полза на работодателя .

    

           Настоящият протокол ще бъде публикуван  на сайта на Община град Добрич на адрес:www.dobrich.bg

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.26° C предимно ясно
Нагоре