Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "домашен санитар"

Днес, 12.10.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 5/07.10.2021 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в състав:

Председател: Златина Колева Георгиева - главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Жулиета Василева Беневаасистент „Човешки ресурси”,

2. Камелия Пенева Василеватехнически сътрудник,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Документи за участие са подадени от:

  1. Бояна Вълчева Димова
  2. Снежанка Митева Стоянова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

  1. Бояна Вълчева Димова
  2. Снежанка Митева Стоянова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 13.10.2021 г. от 15.00 ч. в офиса на социалната услуга.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.97° C предимно облачно
Нагоре